JURIDISKA FRÅGOR P G A DEN RÅDANDE PANDEMIN

På grund av den rådande pandemin och beslut om restriktioner från Folkhälsomyndigheten arbetar vi tills vidare i huvudsak hemifrån. Möten såväl interna som externa håller vi förstås digitalt. Vi arbetar dock som vanligt och vi är förstås er behjälpliga i alla de juridiska frågor som den pågående pandemin kan ge upphov till inom t.ex. avtalsrätten där frågor om pandemin utgör force majeure kan bli aktuella, inom upphandlingsrättens områden och även frågor kring hantering av personuppgifter. Som alltid är vi tillgänglig för era juridiska frågor.