VILKA ÄR VI?

Ansvar och engagemang och ett hållbart ledarskap är det som utmärker oss. Våra gemensamma erfarenheter som operativa jurister har dessutom gett oss en mycket stor förståelse för klienters affärer. Specialistkompetens och erfarenheter delar vi med varandra genom att vi arbetar i team och genom att vi har klara processer för hur vi hanterar våra ärenden.

 

Vi utnyttjar även de kunskaper, erfarenheter och det stora kontaktnät som vi tillsammans har förvärvat under alla de år vi har varit verksamma på advokatbyråer, domstolar samt i privat och offentlig verksamhet för att leverera den bästa juridiska tjänsten till våra klienter.

Medarbetare
ADVOKAT
Carina Holmgren

carina@holmgrenhansson.se

070 871 66 81

Carina har lång erfarenhet av miljö- och fastighetsrätt både från tiden som delägare på Advokatfirman Fylgia och som jurist på Arlanda flygplats

ADVOKAT
Anette Hansson Ahl

anette@holmgrenhansson.se

070 932 40 63

Anette har lång erfarenhet inom affärsjuridiken både från sin tid på andra advokatbyråer och bolagsjurist på IT-bolaget Hewlett-Packard.

Advokat
Mikaela Hansel Holmgren

mikaela@holmgrenhansson.se
073 151 22 60

Mikaela har flera års erfarenhet inom fastighetsrättens område, med särskild inriktning mot miljö- och vattenrätt, både från sitt arbete på advokatbyrå och från tiden som bolagsjurist. Mikaela har även varit verksam vid hyres- och arrendenämnden i Stockholm samt bedrivit forskningsstudier inom miljörätt. Mikaela är sedan 2016 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

ADVOKAT
Alexandra Kruse

alexandra@holmgrenhansson.se

076 868 00 84

Alexandra arbetar huvudsakligen med mark- och miljörätt samt fastighetsrätt . Alexandra biträder regelbundet vid processer i både mark- och miljödomstol och vid andra myndigheter. Alexandra är sedan år 2018 medlem i Sveriges Advokatsamfund

BITRÄDANDE JURIST
Linnea Borggård

linnea@holmgrenhansson.se
070 861 22 37

Linnea Borggård är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Linnea tog sin juristexamen våren 2018 och anställdes hösten samma år. Under sin studietid skrev Linnea examensarbete inom fastighetsrätt, därutöver har hon studerat amerikansk skadestånds- och processrätt vid University of Illinois i USA. Linnea arbetade under sin studietid som amanuens vid institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt som studentmedarbetare vid en annan affärsjuridisk advokatbyrå.

BITRÄDANDE JURIST
David Edsman

david@holmgrenhansson.se
070 874 01 40

David Edsman är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med fastighetsrätt och avtalsrätt samt biträder vid processer vid domstol. David tog sin juristexamen från Stockholms Universitet i juni 2018 och började arbeta på holmgrenhansson under hösten 2018. David skrev sitt examensarbete inom fastighetsrätt. David har också läst en utbytestermin vid Oxford Brookes University hösten 2017.

BITRÄDANDE JURIST
Ruben Evensen

ruben@holmgrenhansson.se

073 502 30 71

Ruben tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet våren 2018 och skrev sitt examensarbete inom miljörätt. Han gjorde därefter notarietjänstgöring genom en pakettjänst vid mark- och miljödomstolen i Nacka och Nacka tingsrätt. Efter notarietjänstgöringen arbetade han en kortare tid som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen. Utöver sin juristexamen har Ruben en fil.kand. i kinesiska och har studerat språk vid Communication University in China i Peking. Ruben arbetade under sin studietid som skribent för en juridisk nyhetsleverantör.

Ruben arbetar i huvudsak med mark- och miljörätt har också erfarenhet av processer.

BITRÄDANDE JURIST
Josefine Ekroos

josefine@holmgrenhansson.se

Josefine Ekroos är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Josefine tog sin juristexamen i juni 2021 från Uppsala universitet och anställdes hösten samma år. Under sin studietid valde Josefine att göra sin uppsatspraktik hos oss samtidigt som hon skrev sitt examensarbete inom ämnet miljörätt. Josefine har även läst en utbytestermin vid Trinity College Dublin våren 2020 där hon studerade miljörätt samt EU-rätt.

Jur stud
Mathilda Insulander

mathilda@holmgrenhansson.se

Mathilda studerar juridik vid Stockholms universitet termin sex och arbetar med administration och allmänna kontorsgöromål samt biträder byråns alla jurister i det dagliga arbetet.

EKONOMI
Helena Lepistö

helena@holmgrenhansson.se

Helena arbetar med företagets ekonomi, löneadministration och övrig administration på holmgrenhansson. Helena har även ansvarat för övrig administration så som inköp och sälj i form av sammanställningar, rapporter med mera.