VILKA ÄR VI?

Ansvar och engagemang är det som utmärker vilka vi är och de jurister som vi arbetar med. Våra gemensamma erfarenheter som operativa jurister har gett oss en mycket stor förståelse för klienters behov.

 

Specialistkompetens och erfarenhet återförs genom att vi arbetar nära varandra i team. Vi utnyttjar även vi de kunskaper, erfarenheter och det stora kontaktnät som vi tillsammans har förvärvat under alla de år vi har varit verksamma på advokatbyråer, domstolar samt i privat och offentlig verksamhet för att leverera den bästa juridiska tjänsten till våra klienter.

Medarbetare
ADVOKAT
Carina Holmgren

carina@holmgrenhansson.se

070 871 66 81

Carina har lång erfarenhet av miljö- och fastighetsrätt både från tiden som delägare på Advokatfirman Fylgia och som jurist på Arlanda flygplats

ADVOKAT
Anette Hansson Ahl

anette@holmgrenhansson.se

070 932 40 63

Anette har lång erfarenhet inom affärsjuridiken både från sin tid på andra advokatbyråer och bolagsjurist på IT-bolaget Hewlett-Packard.

BITRÄDANDE JURIST
Frida Bolmstrand

frida@holmgrenhansson.se

073 386 10 09

Frida är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Frida har tidigare arbetat som biträdande jurist i Kammarkollegiets miljörättsgrupp och senast som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen i Växjö.

Advokat
Mikaela Hansel Holmgren

mikaela@holmgrenhansson.se
073 151 22 60

Mikaela har flera års erfarenhet inom fastighetsrättens område, med särskild inriktning mot miljö- och vattenrätt, både från sitt arbete på advokatbyrå och från tiden som bolagsjurist. Mikaela har även varit verksam vid hyres- och arrendenämnden i Stockholm samt bedrivit forskningsstudier inom miljörätt. Mikaela är sedan 2016 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

JUR. STUD.
Kristina Holmberg

juristsupport@holmgrenhansson.se

Kristina studerar juridik i Uppsala och hjälper till med allmänna kontorsgöromål.

BITRÄDANDE JURIST
Linnea Hedmark

linnea@holmgrenhansson.se
070 861 22 37

Linnea Hedmark är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Linnea tog sin juristexamen våren 2018 och anställdes hösten samma år. Under sin studietid skrev Linnea examensarbete inom fastighetsrätt, därutöver har hon studerat amerikansk skadestånds- och processrätt vid University of Illinois i USA. Linnea arbetade under sin studietid som amanuens vid institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt som studentmedarbetare vid en annan affärsjuridisk advokatbyrå.

JUR. STUD.
Cecilia Enmark

juristsupport@holmgrenhansson.se

Cecilia har en juristexamen och studerar bland annat retorik i Stockholm och hjälper till med allmänna kontorsgöromål.

ADVOKAT
Alexandra Kruse

alexandra@holmgrenhansson.se

076 868 00 84

Alexandra arbetar huvudsakligen med mark- och miljörätt samt fastighetsrätt . Alexandra biträder regelbundet vid processer i både mark- och miljödomstol och vid andra myndigheter. Alexandra är sedan år 2018 medlem i Sveriges Advokatsamfund

BITRÄDANDE JURIST
Benjamin Rönne-Petersen

benjamin@holmgrenhansson.se

073 300 39 97

Benjamin är biträdande jurist och arbetar främst med mark- och miljörätt. Benjamin har tidigare arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt där han även genomförde sin notarietjänstgöring. Benjamin har också arbetat som föredragande på förvaltningsrätten i Stockholm.

JUR. STUD.
Zina Alsaleh

juristsupport@holmgrenhansson.se

Zina studerar juridik i Stockholm och hjälper till med allmänna kontorsgöromål.

BITRÄDANDE JURIST
David Edsman

david@holmgrenhansson.se
070 874 01 40

David Edsman är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med fastighetsrätt och avtalsrätt samt biträder vid processer vid domstol. David tog sin juristexamen från Stockholms Universitet i juni 2018 och började arbeta på holmgrenhansson under hösten 2018. David skrev sitt examensarbete inom fastighetsrätt. David har också läst en utbytestermin vid Oxford Brookes University hösten 2017.

BITRÄDANDE JURIST
Petra Norberg

petra@holmgrenhansson.se

070 981 45 49

Petra Norberg är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Petra har tidigare arbetat på två bygglovsavdelningar, främst med tillsyn över plan- och bygglagen, i Stockholms stad och Huddinge kommun. Petra har även arbetat på Skatteverket och Transportstyrelsen.

EKONOMI
Helena Lepistö

Helena arbetar med företagets ekonomi, löneadministration och övrig administration på holmgrenhansson. Helena har även ansvarat för övrig administration så som inköp och sälj i form av sammanställningar, rapporter med mera.