Välkommen till Sveriges modernaste advokatbyrå

Vår affärsidé är att leverera unik juridisk rådgivning till våra klienter och deras affärer. Vi ger alltid våra klienter tydliga, konkreta och användbara råd och ser alltid till klientens nytta av våra tjänster. Hos oss hittar du specialister inom mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt omfattande offentlig upphandling.

 

Utmärkande för oss är att vi tar ett stort ansvar för våra klienter och deras affärer. Vi är dessutom mycket engagerade i våra klienters verksamheter och utmaningar. Hos oss innebär detta att bäst jurist gör jobbet – på riktigt!

Nyheter
  • VI VÄLKOMNAR!

    Vi välkomnar juridikstudenterna Josefine Ekroos och Mathilda Insulander. Josefine har valt att skriva sin uppsats i miljörätt hos oss och Mathilda kommer under sin studietid att arbete med administration och allmänna kontorsgöromål på byrån....

  • VI REKRYTERAR

    Vill Du arbeta på en av Sveriges modernaste advokatbyrå? Då har Du hamnat rätt. Vi driver tillsammans en advokatbyrå med höga ambitioner att göra skillnad i den traditionella advokatbranschen och vår vision är att vara Sveriges attraktivaste affärsjuridiska byrå. Vi tror att en framgångsrik advokatbyrå......

  • JURIDISKA FRÅGOR P G A DEN RÅDANDE PANDEMIN

    På grund av den rådande pandemin och beslut om restriktioner från Folkhälsomyndigheten arbetar vi tills vidare i huvudsak hemifrån. Möten såväl interna som externa håller vi förstås digitalt. Vi arbetar dock som vanligt och vi är förstås er behjälpliga i alla de juridiska frågor som......