Välkommen till Sveriges modernaste advokatbyrå

Vår affärsidé är att leverera unik juridisk rådgivning till våra klienter och deras affärer. Vi ger alltid våra klienter tydliga, konkreta och användbara råd och ser alltid till klientens nytta av våra tjänster. Hos oss hittar du specialister inom mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt omfattande offentlig upphandling.

 

Utmärkande för oss är att vi tar ett stort ansvar för våra klienter och deras affärer. Vi är dessutom mycket engagerade i våra klienters verksamheter och utmaningar. Hos oss innebär detta att bäst jurist gör jobbet – på riktigt!

Nyheter
  • Almegas upphandlingsdag

    Den 3 december 2019 arrangerade arbetsgivarorganisationen Almega en upphandlingsdag som ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ närvarande genom de biträdande juristerna Charlotte Brunlid och Linnea Hedmark. Dagen inleddes med att civilminister Lena Micko talade om framtiden inom upphandlingens område. Därefter fylldes dagen av......

  • TRÄFFA OSS UPPHANDLINGSKONFERENSEN 2019

    Den 23 – 24 oktober 2019 arrangeras Upphandlingskonferensen 2019. holmgrenhanssons specialist på offentlig upphandling, Charlotte Brunlid kommer att moderera ett mycket intressant föredrag om säkerhetsskyddad upphandling. Vi återkommer med Charlotte Brunlids artikel i samma ämne, som publiceras i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2019-3 och ges ut i......

  • TRÄFFA OSS PÅ JURISTDAGARNA PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITET

    Välkomna att träffa oss på Juristdagarna på Stockholms Universitet, torsdagen den 10 oktober 2019. Ni hittar oss i monter D22 redo att prata med er och fylla på energinivåerna. Vill ni veta mer om oss redan nu hittar ni mer information på sida 45 i......