Välkommen till Sveriges modernaste advokatbyrå

Vår affärsidé är att leverera unik juridisk rådgivning till våra klienter och deras affärer. Vi ger alltid våra klienter tydliga, konkreta och användbara råd och ser alltid till klientens nytta av våra tjänster. Hos oss hittar du specialister inom mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt omfattande offentlig upphandling.

 

Utmärkande för oss är att vi tar ett stort ansvar för våra klienter och deras affärer. Vi är dessutom mycket engagerade i våra klienters verksamheter och utmaningar. Hos oss innebär detta att bäst jurist gör jobbet – på riktigt!

Nyheter
  • URVAL AV INTRESSANTA RÄTTSFALL M.M. UNDER ÅRET

    MARK- OCH MILJÖRÄTT Vikten av naturinventeringar vid detaljplaneläggning I oktober 2023 upphävde Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) en detaljplan (mål P 15357-21) på grund av att bristande naturinventeringar hade legat till grund för antagandet av detaljplanen. Det detaljplanelagda området utgjorde fortplantningsområde för olika fladdermössarter. Kommunen hade......

  • FULL FART PÅ holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ 2023

    Sedan förra nyhetsbrevet har mycket hänt på vårt kontor och en summering av 2023 är på sin plats! I början av 2023 välkomnade vi Mathilda Insulander som tidigare varit studentmedarbetare hos oss men som nu är en av våra biträdande jurister.   Pandemin satte stopp......

  • holmgrenhansson söker en ny studentmedarbetare

    Är du juriststudent och intresserad av mark- och miljörätt och fastighetsrätt? Just nu söker vi på holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB en ny studentmedarbetare till vårt team. Vi söker en student som har läst eller läser termin 3 och som är intresserad av våra specialistområden mark- och......