CARINA HOLMGREN

Kontaktuppgifter

070 871 66 81
carina@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Carina har lång erfarenhet av miljö- och fastighetsrätt både från tiden som delägare på Advokatfirman Fylgia och som jurist på Arlanda flygplats. På Arlanda arbetade Carina bl.a. med entreprenad- och fastighetsrätt, konkurrens-rätt, upphandlingsfrågor, konsumentfrågor, offentlig förvaltning och avtalsskrivande.

 

På Advokatfirman Åberg & Co blev arbetet än mer inriktat på miljö- och fastighetsrätt. Carina hanterar därmed ärenden inom hela fastighets- och miljörätten. Detta innebär fastighets-överlåtelser, miljötillståndsärenden, entreprenadärenden, plan- och byggärenden, exploateringsavtal m.m. När det gäller fastighetsöverlåtelser har Carina särskild erfarenhet från sin tid som konsult på Securum Fastigheter Östra.

 

I arbetet med fastighetsöverlåtelser ingår såväl bolagsfrågor som finansieringsfrågor. Carina arbetar även med hyra och arrende. Hon arbetar även med immaterialrättsliga ärenden av skiftande karaktär främst med upphovsrätt. Carina arbetar också med konkurrensrätt och offentlig upphandling. Carina har omfattande erfarenhet av processer inom sina expertområden och biträder klienter i mål i allmän domstol, mark-och miljödomstol samt i förvaltningsdomstol. Carina undervisar även hel del främst inom entreprenad-, miljö- och fastighetsrätt.

 

På holmgrenhansson är Carina affärsområdeschef för mark- och miljörättsområdet. Som holmgrenhanssons ordförande och kvalitets- och leveransansvarig arbetar Carina med all den juridik som förekommer på holmgrenhansson.

 

Carina arbetar sedan 1996 med infrastrukturprojektet Arlandabanan med all där till hörande juridik.

 

Ladda ner

Carinas CV