VAR FINNS VI?

Av avgörande betydelse för oss är att skapa en prestigelös och stimulerande arbetsmiljö med högt i tak, härligt klimat och med mycket värme. Vi har ljusa lokaler med stora fönster där vi skapar harmoni. Lokalerna är därför noggrant utvalda och det finns utrymme för såväl utbildningar, möten och koncentrerat arbete som för en god kopp kaffe och återhämtning. Vi tror på öppenhet och samarbete och därför sitter vi alla i kontorslandskap.

 

För att uppnå alla våra önskningar, har vi tagit hjälp av Marja-Liisa Okko, Okko Consulting AB, som med värme och energi har inrett våra lokaler. Tobias Mannheimer har med sin själ skapat våra fina kaffe- och temuggar.

 

Välkommen!

HITTA TILL OSS