VAR FINNS VI?

Av avgörande betydelse för oss är att skapa en prestigelös och stimulerande arbetsmiljö med högt i tak, härligt klimat och med mycket värme. Vi har ljus och skapar harmoni och lokalerna är därför noggrant utvalda.

 

Det finns utrymme för såväl utbildningar, möten och koncentrerat arbete som för en god kopp kaffe och återhämtning. Vi tror på öppenhet och samarbete och därför sitter vi alla i kontorslandskap. För att uppnå alla våra önskningar, har vi tagit hjälp av Marja-Liisa Okko, Okko Consulting AB, som med värme och energi har inrett våra lokaler. Tobias Mannheimer, som med sin själ har skapat bl. a. våra kaffe- och temuggar.

 

Välkommen!

HITTA TILL OSS