Mathilda Insulander

Kontaktuppgifter

mathilda@holmgrenhansson.se

070 861 22 37

Mathilda Insulander är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Mathilda tog sin juristexamen i början på januari 2023 från Stockholms universitet och anställdes i slutet på januari samma år.

Under sin studietid jobbade Mathilda på holmgrenhansson som studentmedarbetare och hon skrev sitt examensarbete inom miljörätt

 

Ladda ner

Mathilda CV