Mathilda Insulander

Kontaktuppgifter

mathilda@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Mathilda studerar juridik vid Stockholms universitet termin sex och arbetar med administration och allmänna kontorsgöromål samt biträder byråns alla jurister i det dagliga arbetet.