RUBEN EVENSEN

Kontaktuppgifter

073 502 30 71

ruben@holmgrenhansson.se

Ruben Evensen på LinkedIn

 

 

Erfarenhet
Ruben tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet våren 2018 och skrev sitt examensarbete inom miljörätt. Han gjorde därefter notarietjänstgöring genom en pakettjänst vid mark- och miljödomstolen i Nacka och Nacka tingsrätt. Efter notarietjänstgöringen arbetade han en kortare tid som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen. Utöver sin juristexamen har Ruben en fil.kand. i kinesiska och har studerat språk vid Communication University in China i Peking. Ruben arbetade under sin studietid som skribent för en juridisk nyhetsleverantör.
 
Ruben arbetar i huvudsak med mark- och miljörätt och har också erfarenhet av processer.
 
Ladda ner