HELENA LEPISTÖ

KONTAKTUPPGIFTER

helena@holmgrenhansson.se

 

ERFARENHET

Helena arbetar med företagets ekonomi, löneadministration och övrig administration på holmgrenhansson. Helena har även ansvarat för övrig administration så som inköp och sälj i form av sammanställningar, rapporter med mera.