VAD GÖR VI?

Vi är en affärsjuridisk byrå och erbjuder all den affärsjuridik som våra klienter behöver. För att ge våra klienter den bästa juridiska rådgivningen, även inom rättsområden där vi saknar egen kompetens, utnyttjar vi vårt fantastiska nätverk av riktigt duktiga advokater. Våra specialistområden är mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, EU- och konkurrensrätt omfattande bl.a. offentliga upphandlingar.

 

Vår affärsidé är att leverera unik juridisk rådgivning till alla våra klienter och deras affärer. Vi är en del av näringslivet och använder juridiken som ett verktyg för att bidra till klienternas affärer.

 

Juristsupport

Du kan även abonnera på en av våra jurister och till ett fast månadspris köpa paketerade juridiska tjänster som passar just Ditt företag.

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Bolagsrätt

 • Agent – och återförsäljaravtal
 • Aktieägaravtal
 • Bolagsetableringar
 • Bolagsstämmor
 • Finansiering
 • Franchiseavtal
 • Företagsöverlåtelser
 • Styrelsefrågor

EU- och konkurrensrätt

 • Marknadsregleringar

 • Missbruk av dominerande ställning

 • Offentlig upphandling

 • Konkurrensbegränsande avtal

Fastighetsrätt

 • Arrende

 • Bostadsrätt

 • Entreprenadrätt

 • Expropriation

 • Fastighetsöverlåtelser

 • Fastighetsbildning

 • Hyra

 • Plan-och byggfrågor

 • Servitut

 • Tomträtt

Immaterialrätt

 • Firmarätt

 • Företagshemligheter

 • Intrångsfrågor

 • Konsumentfrågor

 • Licensavtal

 • Marknadsrätt

 • Mönsterrätt

 • Upphovsrätt

 • Varumärkesrätt

Infrastruktur

 •  Avreglering

 • Entreprenad

 • Finansiering

 • Förvärv

 • Tillståndsfrågor

 • Transport

Mark- och Miljörätt

 • Miljöprocesser

 • Miljöpskador

 • Miljöstraffrätt

 • Tillståndsärenden enligt miljöbalken

 • VA-mål
 • Vattenrätt

 • Förorenad mark

Tvistelösning

 • Domstolsprocess

  – Allmän domstol

  – Förvaltningsdomstol

  – Mark- och miljödomstol

 • Skiljeförfarande