MIKAELA HANSEL HOLMGREN

KONTAKTUPPGIFTER

073 151 22 60

mikaela@holmgrenhansson.se

 

ERFARENHET

Mikaela har flera års erfarenhet inom fastighetsrättens område, med särskild inriktning mot miljö- och vattenrätt, både från sitt arbete på advokatbyrå och från tiden som bolagsjurist. Mikaela har även varit verksam vid hyres- och arrendenämnden i Stockholm samt bedrivit forskningsstudier inom miljörätt. Mikaela är sedan 2016 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

 

LADDA NER

Mikaelas CV