VARFÖR ANLITA OSS?

Vi har startat holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ för att förändra och göra skillnad i den traditionella advokatbranschen. Vi förändrar bland annat genom att driva en jämställd advokatbyrå. Vi driver byrån som ett vanligt konsultbolag där ägarna delar på både intäkter och kostnader. Vår advokatverksamhet representerar helheten i samhället.

 

Vi har kul på jobbet och har skapat ett arbetsklimat där alla trivs. Vi satsar på hjärtat i vår verksamhet; det vill säga medarbetarna. Våra värderingar bygger på tillit, jämställdhet, hög etik, mänsklighet och respekt och vi lägger stor vikt vid ett gott ledarskap vilket leder till ett hållbart företag.

 

Vi är modiga och moderna. Vi är alltid professionella och levererar tjänster med hög kvalitet. Genom att driva verksamheten på detta sätt, skapar vi den största kundnyttan för våra klienter.

 

holmgrenhansson representeras också av våra personligheter genom vårt engagemang, ambition, prestigelöshet och vårt stora intresse för affärer. Klientfokus, delaktighet och kompetens premieras i verksamheten.

 

Vår affärsidé är att alltid ge våra klienter tydliga, konkreta och användbara råd till rätt pris. Vår vision är att skapa Sveriges attraktivaste affärsjuridiska advokatbyrå genom vårt ledord ”Affärsjuridik på ett nytt sätt”.

 

Vi lever alltid efter våra gemensamt framtagna värdeord:

Unik

Gemenskap

Professionalism

Balans

Engagemang

HUR GÖR VI – ARBETSMETOD?

Vi ger tydliga och konkreta råd. Vi utgår från långsiktiga klientrelationer och fokuserar alltid på klientens bästa och på att leverera unik juridisk rådgivning. Vi är delaktiga och insatta i våra klienters affärer och juridiken blir därmed en naturlig del av klienternas verksamheter. Vår arbetsmetod leder till en kostnadseffektiv hantering av ärenden.

VILKA ARBETAR VI MED?

Våra klienter representeras av hela näringslivet; allt från börsnoterade företag och stora statliga organisationer, kommuner, fastighetsbolag, försäkringsbolag, internationella koncerner till etablerade små- och mellanstora företag samt nystartade verksamheter.