holmgrenhansson föreläser om försvars- och säkerhetsupphandlingar

Charlotte Brunlid är föreläsare i upphandlingsrätt på fördjupningskursen i offentlig upphandling vid Stockholms universitet.