Beautiful Business Award

Vi är nominerade till Beautiful Business Award som är en nationell tävling som lyfter fram företagarkvinnor som förebilder. Läs mer på http://www.beautifulbusinessaward.se/