Vi närvarar vid konferensen ”Upphandla livsmedel”

Anette Hansson Ahl och Emelie Henriksson kommer vara talare vid konferensen ”Upphandla livsmedel” den 19 november.
Läs mer på Upphandling24