TRÄFFA OSS UPPHANDLINGSKONFERENSEN 2019

Den 23 – 24 oktober 2019 arrangeras Upphandlingskonferensen 2019. holmgrenhanssons specialist på offentlig upphandling, Charlotte Brunlid kommer att moderera ett mycket intressant föredrag om säkerhetsskyddad upphandling. Vi återkommer med Charlotte Brunlids artikel i samma ämne, som publiceras i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2019-3 och ges ut i samband med konferensen, för vidare information läs på www.urt.cc.

Länk till konferensen:

www.upphandlingskonferensen2019.se