Seminarium om LOU

holmgrenhansson hade glädjen att bjuda in till nätverksträff för offentlig upphandling.

Föredragshållare Anders Asplund, chefsjurist på upphandlingsmyndigheten berättade om den nya myndigheten och dess uppgifter. Kvällen avslutades med trevligt mingel i våra lokaler