PT i fråga om klagorätt för LKAB

HD meddelar PT i fråga om klagorätt för LKAB i detaljplaneärande i Kiruna kommun, läs mer här »