PASSA PÅ ATT LYSSNA PÅ HH:S UPPHANDLINGSEXPERT CHARLOTTE BRUNLID

Passa på att lyssna på hh:s upphandlingsexpert Charlotte Brunlid som nu delar sin erfarenhet av upphandlingsrättsligt skadestånd genom VJS och för den som anmäler sig innan den 30 juni 2019, med 20 procent rabatt.

Charlotte har en mångårig erfarenhet av upphandlingsrättsligt skadestånd och skrev NOU:s yttrande till Högsta Domstolen i AB Ishavet, NJA 2007 s. 349 och har suttit med som expert i Överprövningsutredningen 2015. Charlotte har också erfarenhet av domstolsprocesser om upphandlingsrättsligt skadestånd. Varmt välkomna!

Anmäl dig här