HOLMGRENHANSSONS UPPHANDLINGSEXPERT, CHARLOTTE BRUNLID, ANALYSERAR AKTUELLA EU-DOMAR

Charlotte Brunlid analyserar senaste årets domar inom upphandlingsrättens från EU-domstolen. Läs analysen genom att trycka på länken här.