HOLMGRENHANSSON PÅ PLATS PÅ MILJÖBALKSDAGARNA 4-5 April

Vi kommer den 4 – 5 april att delta som utställare vid Miljöbalksdagarna på Münchenbryggeriet. Miljöbalksdagarna är en mötesplats, diskussionsforum och ett utbildningstillfälle för dig som arbetar med tillämpningen av miljöbalken inom både statlig och privat sektor. Årets konferens fokuserar på miljöbalken och dess grundprinciper för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi ser fram emot få dela med oss av vår mångåriga erfarenhet inom miljörätt samt att få träffa både nya och gamla bekantskaper.
Välkomna!