HOLMGRENHANSSON ANSTÄLLER FLER MEDARBETARE

Vi välkomnar vår nya medarbetare Mikaela Hansel Holmgren. Mikaela har många års erfarenhet av arbete inom fastighetsrättens område och särskilt med miljö- och vattenrättsliga frågor. Mikaela har examen från Stockholms universitet och har tidigare varit verksam som bolagsjurist. Närmast kommer Mikaela från arbete hos annan advokatbyrå. På holmgrenhansson kommer Mikaela i huvudsak att arbeta inom byråns mark- och miljögrupp.