Enstegstätade fasader utgör fel i entreprenad

HD har förklarat att enstegstätade fasader utgör fel i entreprenad. HD anför att tolkning av entreprenadavtalet ska göras utifrån ändamålet med avtalet, läs mer här »