VILKA ÄR VI?

Ansvar och engagemang är det som utmärker vilka vi är och de jurister som vi arbetar med. Våra gemensamma erfarenheter som operativa jurister har gett oss en mycket stor förståelse för klienters behov.

 

Specialistkompetens och erfarenhet återförs genom att vi arbetar nära varandra i team. Vi utnyttjar även vi de kunskaper, erfarenheter och det stora kontaktnät som vi tillsammans har förvärvat under alla de år vi har varit verksamma på advokatbyråer, domstolar samt i privat och offentlig verksamhet för att leverera den bästa juridiska tjänsten till våra klienter.

Medarbetare
ADVOKAT
Anette Hansson Ahl

anette@holmgrenhansson.se

070 932 40 63

Anette har lång erfarenhet inom affärsjuridiken både från sin tid på andra advokatbyråer och bolagsjurist på IT-bolaget Hewlett-Packard.

ADVOKAT
Carina Holmgren

carina@holmgrenhansson.se

070 871 66 81

Carina har lång erfarenhet av miljö- och fastighetsrätt både från tiden som delägare på Advokatfirman Fylgia och som jurist på Arlanda flygplats

ADVOKAT
Alexandra Kruse

alexandra@holmgrenhansson.se

076 868 00 84

Efter att ha läst specialkurser i skadeståndsrätt och central fastighetsrätt skrev Alexandra sin examensuppsats inom ämnet miljörätt/fastighetsrätt. Alexandra började arbeta som biträdande jurist våren 2015.

BITRÄDANDE JURIST
Frida Bolmstrand

frida@holmgrenhansson.se

073 386 10 09

Frida är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Frida har tidigare arbetat som biträdande jurist i Kammarkollegiets miljörättsgrupp och senast som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen i Växjö.

BITRÄDANDE JURIST
Gustav Tornefors

gustav@holmgrenhansson.se

070 938 50 02

Gustav Tornefors är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med fastighetsrätt, avtalsrätt samt biträder vid processer vid domstol och myndighet.

BITRÄDANDE JURIST
Petra Norberg

petra@holmgrenhansson.se

070 981 45 49

Petra Norberg är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Petra har tidigare arbetat på två bygglovsavdelningar, främst med tillsyn över plan- och bygglagen, i Stockholms stad och Huddinge kommun. Petra har även arbetat på Skatteverket och Transportstyrelsen.

BITRÄDANDE JURIST
Benjamin Rönne-Petersen

benjamin@holmgrenhansson.se

073 300 39 97

Benjamin är biträdande jurist och arbetar främst med mark- och miljörätt. Benjamin har tidigare arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt där han även genomförde sin notarietjänstgöring. Benjamin har också arbetat som föredragande på förvaltningsrätten i Stockholm.

BITRÄDANDE JURIST
Charlotte Brunlid

charlotte@holmgrenhansson.se

070 149 93 15

Charlotte Brunlid har många års erfarenhet av arbete med avtalsrätt, förvaltningsrätt och offentlig upphandling. Charlotte har varit verksam inom upphandlingsrätt vid tillsynsmyndigheterna Nämnden för Offentlig Upphandling och Konkurrensverket.

JUR. STUD.
Faline Hager

faline@holmgrenhansson.se

Faline pluggar juridik i Stockholm och hjälper till med allmänna kontorsgöromål

JUR. STUD.
Magnus Holmgren

magnus@holmgrenhansson.se

Magnus pluggar juridik i Uppsala och hjälper till med allmänna kontorsgöromål

EKONOMI
Helena Lepistöö

Helena arbetar med företagets ekonomi, löneadministration och övrig administration på holmgrenhansson. Helena har även ansvarat för övrig administration så som inköp och sälj i form av sammanställningar, rapporter med mera.