PETRA NORBERG

Kontaktuppgifter

070 981 45 49

petra@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Petra Norberg är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Petra har tidigare arbetat på två bygglovsavdelningar, främst med tillsyn över plan- och bygglagen, i Stockholms stad och Huddinge kommun. Petra har även arbetat på Skatteverket och Transportstyrelsen.

 

 

Ladda ner

Petras CV