LINNEA BORGGÅRD

KONTAKTUPPGIFTER

linnea@holmgrenhansson.se
070 861 22 37 


 

ERFARENHET

Linnea Borggård är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Linnea tog sin juristexamen våren 2018 och anställdes hösten samma år. Under sin studietid skrev Linnea examensarbete inom fastighetsrätt, därutöver har hon studerat amerikansk skadestånds- och processrätt vid University of Illinois i USA. Linnea arbetade under sin studietid som amanuens vid institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt som studentmedarbetare vid en annan affärsjuridisk advokatbyrå.

 

LADDA NER

Linneas CV