KRISTINA HOLMBERG

KONTAKTUPPGIFTER

juristsupport@holmgrenhansson.se

ERFARENHET

Kristina studerar juridik i Uppsala och hjälper till med allmänna kontorsgöromål.