Josefine Ekroos

Kontaktuppgifter

070 981 45 49

josefine@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Josefine Ekroos är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Josefine tog sin juristexamen i juni 2021 från Uppsala universitet och anställdes hösten samma år. Under sin studietid valde Josefine att göra sin uppsatspraktik hos oss samtidigt som hon skrev sitt examensarbete inom ämnet miljörätt. Josefine har även läst en utbytestermin vid Trinity College Dublin våren 2020 där hon studerade miljörätt samt EU-rätt.

 

 

Ladda ner

Josefines CV