Josefine Ekroos

Kontaktuppgifter

josefine@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Josefine studerar juridik vid Uppsala universitet och har valt att göra sin uppsatspraktik hos oss. Josefine skriver sin uppsats inom ämnet miljörätt och biträder samtidigt byråns alla jurister i det dagliga arbetet.