FRIDA BOLMSTRAND

Kontaktuppgifter

073 386 10 09

frida@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Frida är biträdande jurist och arbetar med mark- och miljörätt. Frida har tidigare arbetat som biträdande jurist i Kammarkollegiets miljörättsgrupp och senast som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen i Växjö. Frida skrev sin examensuppsats i internationell miljörätt och har ett stort intresse för verksamhetsområdet.

 

Ladda ner

Fridas CV