CECILIA ENMARK

KONTAKTUPPGIFTER

juristsupport@holmgrenhansson.se

ERFARENHET

Cecilia har en juristexamen och studerar bland annat retorik i Stockholm och hjälper till med allmänna kontorsgöromål.