BENJAMIN RÖNNE-PETERSEN

Kontaktuppgifter

073 300 39 97
benjamin@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Benjamin är biträdande jurist och arbetar främst med mark- och miljörätt. Benjamin har tidigare arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt där han även genomförde sin notarietjänstgöring. Benjamin har också arbetat som föredragande på förvaltningsrätten i Stockholm.