ANETTE HANSSON AHL

KONTAKTUPPGIFTER

070 932 40 63
anette@holmgrenhansson.se

Anette Hansson Ahl på LinkedIn

 

ERFARENHET

Anette har lång erfarenhet inom affärsjuridiken både från sin tid på andra advokatbyråer och bolagsjurist på IT-bolaget Hewlett-Packard. Anette arbetar med all bolagsrelaterad juridik och är specialiserad på avtal; avtalsförhandlingar, avtalsskrivande och avtalsgranskning på såväl svenska som engelska, och på företagstransaktioner.

 

Utöver detta har Anette flera års erfarenhet av rådgivning avseende samtliga delar av upphandlingsprocessen; vid upprättande av förfrågningsunderlag, granskning av anbud, utvärdering av anbud samt vid överprövningar. Anette biträder såväl upphandlande myndigheter och enheter som det privata näringslivet och hon är väl förtrogen med offentlighet- och sekretessrelaterade frågor samt personuppgiftslagen. Anette arbetar dessutom med immaterialrätt och marknadsrätt.

 

Anette har också stor erfarenhet av processer och styrelseuppdrag samt anlitas ofta som föredragshållare främst inom associationsrätten, avtalsrätten och inom offentlig upphandling.

 

LADDA NER

Anettes CV