ANETTE JANSSON

Kontaktuppgifter

08 410 66 900

anettej@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

 

Anette arbetar med företagets ekonomi, löneadministration och övrig administration på holmgrenhansson.

 

Anette har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på mindre delägarledda bolag med ansvar för bokföring, redovisning, budgetarbete samt löneadministration. Anette har även ansvarat för övrig administration så som inköp och sälj i form avsammanställningar, rapporter m m.

 

Dessförinnan arbetade Anette på Hewlett-Packard Sverige AB med leverantörsreskontra och som bankansvarig.

 

Ladda ner

Anettes CV