ALEXANDRA KRUSE

Kontaktuppgifter

076 868 00 84

alexandra@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Alexandra arbetar huvudsakligen med mark- och miljörätt samt fastighetsrätt . Alexandra biträder regelbundet vid processer i både mark- och miljödomstol och vid andra myndigheter. Alexandra är sedan år 2018 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

 

Ladda ner

Alexandras CV