JENNIFER GRAPE

Kontaktuppgifter

070 143 33 15

jennifer@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Jennifer arbetar för närvarande hos Telia Finans AB.

Jennifer är biträdande jurist och arbetar främst med bolagsrätt och fastighetsrätt. Jennifer har därutöver erfarenhet av avtalsgranskning, medierätt och miljörätt. Jennifer har tidigare arbetat och praktiserat på advokatbyråer med mer allmän inriktning och hon har därför en bred erfarenhet av olika rättsområden.

 

Innan Jennifer började på advokatbyrå arbetade hon för ett skivbolag med en större företagstransaktion och hon har därför även en god insikt i skivbolagsbranschen.

 

I sitt arbete som biträdande jurist arbetar Jennifer med all bolagsrätt och biträder även vid processer vid domstol och myndighet.

 

Ladda ner

Jennifers CV