CHARLOTTE BRUNLID

Kontaktuppgifter

070 149 93 15
charlotte@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Charlotte Brunlid har många års erfarenhet av arbete med avtalsrätt, förvaltningsrätt och offentlig upphandling. Charlotte har varit verksam inom upphandlingsrätt vid tillsynsmyndigheterna Nämnden för Offentlig Upphandling och Konkurrensverket. Charlotte kommer senast från rollen som affärsjurist på Försvarets Materielverk (FMV). Charlotte har erfarenhet av samtliga delar av upphandlingsprocessen och har deltagit i upprättande av upphandlingsdokument, utvärdering av anbud och vid överprövningar. Charlotte biträder såväl upphandlande myndigheter och enheter som det privata näringslivet. Charlotte arbetar också med förvaltningsrättsliga frågor om t ex tjänstemannarollen. Charlotte har deltagit i ett antal offentliga utredningar inom bland annat offentlig upphandling såsom Upphandlingsutredningen 2010 (SOU 2013:12) och Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12). Charlotte anlitas ofta som föredragshållare främst inom offentlig upphandling, men även inom avtalsrätt och förvaltningsrätt.

 

Publikationer

Välfärdstjänster – vad talar vi om egentligen?; Upphandlingsrättslig tidskrift nr 4 2016 – Läs (PDF)
Avtalsuppföljning 2.0; Upphandlingsrättslig tidskrift nr 4 2018 – Läs (PDF)