ALEXANDRA KRUSE

Kontaktuppgifter

076 868 00 84

alexandra@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Efter att ha läst specialkurser i skadeståndsrätt och central fastighetsrätt skrev Alexandra sin examensuppsats inom ämnet miljörätt/fastighetsrätt. Alexandra anställdes hösten 2014 som miljörättstrainee och började arbeta som biträdande jurist våren 2015.

 

Alexandra arbetar huvudsakligen med mark- och miljörätt samt fastighetsrätt . Alexandra biträder regelbundet vid processer i både mark- och miljödomstol och vid andra myndigheter. Alexandra är sedan år 2018 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

 

Ladda ner

Alexandras CV