ALEXANDRA KRUSE

Kontaktuppgifter

076 868 00 84

alexandra@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Efter att ha läst specialkurser i skadeståndsrätt och central fastighetsrätt skrev Alexandra sin examensuppsats inom ämnet miljörätt/fastighetsrätt. Alexandra anställdes hösten 2014 som miljörättstrainee och började arbeta som biträdande jurist våren 2015.

 

Alexandra arbetar främst med miljö- och fastighetsrättsliga frågor och biträder även vid processer i mark och miljödomstol och andra myndigheter. Alexandra är sedan den 1 september 2018 medlem i Sveriges advokatsamfund.

 

Ladda ner

Alexandras CV