ALEXANDRA KRUSE

Kontaktuppgifter

076 868 00 84

alexandra@holmgrenhansson.se

 

Erfarenhet

Efter att ha läst specialkurser i skadeståndsrätt och central fastighetsrätt skrev Alexandra sin examensuppsats inom ämnet miljörätt/fastighetsrätt. Alexandra anställdes hösten 2014 som miljörättstrainee och började arbeta som biträdande jurist våren 2015, med fokus på miljö- och fastighetsrättsliga frågor.

 

Alexandra var uppsatspraktikant på advokatfirman Fylgia i 10 veckor under hösten 2013. Som praktikant fick Alexandra varierande uppgifter inom bland annat områdena: miljö- och fastighetsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt och köprätt. Vid sidan av juridikstudierna har Alexandra arbetat deltid på en humanjuridisk byrå.

 

Ladda ner

Alexandras CV